Egenskaper

EGENSKAPER

Tvärgående snitt, konstruktion av KL trä

• Klimatsmart och energieffektivt material

1,5 ggr lägre energiåtgång än den mängden som används vid tillverkning 1 ton betong.

3,24 ggr lägre energiåtgång än den mängden som används vid tillverkning av 1 ton stål

6 ggr lättare konstruktion än betong, med likadan bärförmåga

Använding av lätta material med hög hållfasthet minskar man transporter upp till 75%

Många produktionsmoment görs på vår prefab fabrik och på så sätt minskar vi energiåtgången upp till 60% samt  minskar antalet materialleveranser upp med 80%

• FÖRBÄTTRAD ELDBESTÄNDIGHET 
• FÖRBÄTTRADE LJUDDÄMPANDE EGENSKAPER UPP TILL 60dB OCH UPPFYLLER SVENSKA STANDARDER.
• FÖRBÄTTRAD TERMISKA EGENSKAPER – KL TRÄ ÄR HAR EN MYCKET BRA ISOLERINGSFÖRMÅGA
• BIDRAR TILL EN MINSKNING AV YTTEMPERATURFLUKATIONER.
• BIDRAR TILL EN HÄLSOSAMMARE INOMHUSMILJÖ.