Väggar och tak

VÄGGAR

Hållfasta och hållbara konstruktioner

KL PANEL
Modern tillverkningsteknik i kombination med goda hållfasthetsegenskaper gör KL-trä till ett värdefullt byggmaterial med en unik egenskapsprofil:

  • KL-träets flexibilitet ger ett värdefullt bidrag till utvecklingen av byggandet
  • Hög hållfasthet i förhållande till sin vikt
  • Små tillverkningstoleranser och god formstabilitet
  • Bra bärförmåga vid brand
  • Bra värmeisoleringsförmåga
  • Låg egenvikt, 6x lättare än betong för samma bärförmåga
  • Bra förmåga att tåla kemiskt aggressiva miljöer
  • Flexibel produktion och hög precision

En enklare byggmetod

Konstruktioner av KL-trä karakteriseras av snabbt och enkelt montage av förtillverkade plan- eller volymelement. Delarna kan sammanfogas med enkla metoder. Vid mer krävande konstruktioner finns mer utvecklade infästningsmetoder. En konstruktion med KL-trä har full bärförmåga redan innan montage och i likhet med andra träkonstruktioner kan mindre anpassningar göras på byggarbetsplatsen med enkla handverktyg.

Ett av de allra vanligaste material vid använder i byggprocessen är sibirisk lärk. Sibirisk lärk är ett vackert och tåligt virke med naturligt motståndskraft.

FASADVÄGG

1 – KL PANEL (Korslaminerat virke) 100 mm
2 – Plastfolie 0.2mm
3 – Horisontell underkonstruktion 200 x 80 mm
4 – Mineralull 200 mm
5 – Vindduk 0,2 mm
6 – Fasadläkt 30 x 50 mm
7 – Luftspalt 30mm
8 – Fasadpanel av lärk 28 x90 mm

U = 0,170 W/m2K
Rt = 5,891 m2K/W

TAK

1 – Takbeklädnad
2 – Takduk 0.2 mm
3 – OSB skiva 20 mm
4 – Underkonstruktion 30×50 mm
5 – OSB skiva 20 mm
6 – Konstruktion 200 mm
7 – Mineralull 200 mm
8 – Ångspärr 2 mm
9 – Mineralull 100 mm
10 – Underkonstruktion
11 – Gipsskiva eller Huntonitskiva

U= 0,138 W/m2K
Rt = 7,264 m2 K/W