Process

VISION

Vårt synsätt är brett. I vår fokus finns den fysiska konstruktionen men även alla de val vi gör under byggprocessen. Det miljötänket präglar omsorgsfullt våra val av energisnåla material från förnyelsebara källor som bidrar till minskad utsläpp av koldioxid.

Vi är inriktade på att bygga klimatneutrala hus som existerar i en balans med naturen.Vi bygger med koldioxidneturala material, eller minskar avsevärt på koldioxidutsläpp.
Samtidigt bygger vi välutformade hus som skall vara komfortabla, med bra tillgänglighet och hög säkerhet.

ETT HÅLLBART HEM

MED GOTT SAMVETE

Att bo i ett hus som ni älskar, byggd efter höga byggkrav som dessustom har ett positivt klimatavtryck kan ni ha utan vidare omtanke ha ett riktigt gott samvete.
Utöver faktumet att våra hållbara energisnåla hus är fantastiska att bo i, minskar även era utgifter för el och uppvärmning avsevärt.

Vår mission är att se till att vår sluprodukt bär karaktärsdrag av just er vision.
Byggprocessen av ett Alta Casa hus pågår mellan 6-10 veckor.

Design